.
Language ↓

Ö . S . D.

1979’da Diyarbakır’da doğdu. 2005’te Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Hacettepe Üni. Yeni Türk Dili ve Edebiyatı'nda bir dönem mastır programında özel öğrenci oldu. 2009'da Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anadalı Yüksek Lisansını kazandı. Beş kişisel sergi açtı. Pek çok sayıda karma ve uluslararası sergiye katıldı. 2003’ten bu yana ağırlıklı olarak fotoğraf ve dijital düzenleme alanında çalışmalar yapmaktadır. GÖRSED, B.R.H.D., INSEA üyesi olup, çalışmalarını sürdürmektedir.[ Devamı ]

He was born in 1979, in Diyarbakır(Turkey). He graduated from painting department in Gazi University, faculty of education, In 2005. He was a special student in the Univercity of Hacettepe, in the New Turkish Language and Literature Department for a while. He has won Gazi University Faculty of Fine Arts Major Image graduate in 2009. He has six personel exhibitions. He has participated in lots of international and mixed exhibitions. He is predominantly making photography and digital editing field since 2003. He is member of B.R.H.D., GÖRSED, INSEA . He is still continues his works.
"siteyi daha iyi gezmek için F11'e basın "